ביום 31.12.2021 בוטל רישיון שירותי נתוני אשראי של קו מנחה – דירוג אשראי בע"מ ("הרישיון" ו-"החברה", בהתאמה), והחברה חדלה, החל מאותו מועד, לספק שירות נתוני אשראי וכל שירות אחר אותו סיפקה מכוח הרישיון ועל פי חוק נתוני אשראי, תשע"ו-2016.
לבירורים נוספים ניתן לפנות לגברת דנה פרחי בטלפון: 03-6388282